Приятели мои, молете веселие от Бога

23.09.2019 11:25 8 0
Приятели мои, молете веселие от Бога. Бъдете весели като децата, като птичките небесни. И да не ви смущава грехът на хората в това, което вършите, не бойте се, че той ще възпре делото ви и няма да го...