Новоприетият Закон за социалните услуги противоречи на Конституцията, а чрез някои от разпоредбите му по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители. Светият Синод на БПЦ-БП с тревога констатира, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията. Като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му, или основното му преработване, след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра. Това се твърди в съобщение до медиите във връзка със становище на Светия синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия по отношение на закона.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ до средствата за масова информация във връзка със Становище на Светия Синод на БПЦ-БП по повод на новоприетия Закон за социалните услуги (ЗСУ)Светият Синод на БПЦ-БП, загрижен за съхранение на семейството и за възпитанието на децата в християнските ценности, изрази становища във връзка с приемането на Семейния кодекс, влязъл в сила от 2009 г., на Закона за закрила на детето, Закона за предучилищното и училищното образование и др. Светият Синод изрази и категоричната си позиция по станалата известна Истанбулска конвенция, както и по отношение на Националната стратегията за детето 2019-2030 г.


Неотменно във всички тези свои становища Светият Синод призовава управляващите да се създаде такава законодателна уредба, която да защитава и укрепва традиционното семейство, да съдейства за преодоляване на демографския срив, ефективно да пази децата и жените от опасностите, на които могат да бъдат подложени. Всички досегашни позиции на Светия Синод се основават на учението на светата Православна църква, на нейното светоотеческо богословие, което произтича от Свещеното Писание и Свещеното Предание.Когато става дума за законодателство, въпросът винаги има двояк аспект – от една страна е духовен, доколкото няма закон или нормативен акт, който да не се основава на определени ценности, да не изхожда от определени убеждения и да не крие в себе си определено разбиране за човека и за смисъла на неговия живот; от друга страна, всеки законов и нормативен акт има и юридическа страна, доколкото представлява държавен акт, вписва се в определена правна система и трябва да съдържа ясно дефинирани и еднозначни понятия. Не бива двете страни – духовната и юридическата – да се противопоставят.Нашата православна вяра не е откъснато от обществото явление, а неразделна част от обществото. Църквата – това сме всички ние, вярващите и духовните пастири, всеки православен християнин. От всекиго от нас зависи дали и доколко въплъщава християнската вяра в живота си, в делата си и във всекидневието си.

 

Но ние сме и граждани на нашата Родина – България, и като такива имаме правото да заявяваме и отстояваме вековното християнско разбиране за човека като Божие творение и като „образ и подобие“ на Всеблагия Творец – Бога. Имаме правото, но и задължението да настояваме, вкл. чрез законодателството, семейството като „малка домашна църква“ (св. Йоан Златоуст) да бъде защитено от държавата, а нашите деца да бъдат възпитавани в духа и православните традиции на българския народ.


Не е възможно да се открие духовно-ценностната основа на даден законодателен акт, ако не се направи едновременно ценностен и юридически анализ на съответния текст. Именно изработеният ценностен и юридически анализ на новоприетия на 22.03.2019 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ) послужи за основа на приетото от Светият Синод на БПЦ – БП Становище от 13.11.2019 г.Изводите, които могат да се направят при ценностния и юридически анализ на Закона за социалните услуги, са следните:1. Социалната функция на държавата, видно от Конституцията ни, е същностна нейна характеристика, която има много повече духовни, отколкото материални измерения.2. Задължението на държавата пряко да осъществява социална дейност, както и основно да я финансира и насочва, се явява и милосърдната, човеколюбива и Богоустановена нейна мисия да бъде пазител на общите ценности, да бъде въплъщение на взаимния интерес на цялото общество, да бъде грижовна майка за всички свои граждани, да упражнява в пълнота държавния суверенитет. Грижата, която едно общество проявява към хората в неравностойно положение, болните, възрастните, семейството и децата е израз на християнска вяра, на любов към ближния.


3. Чрез някои от разпоредбите на ЗСУ по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители!

 

4. Нормативното регламентиране на множество нови предпоставки за ограничаване на родителските права поставя родителите в невъзможност да възпитават собствените си деца, тъй като процесът на възпитание включва в себе си поощрителни, обучителни, но и ограничителни мерки, които трябва да се прилагат комплексно.

 

5. Създават се предпоставки за един модел на намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби.

 

 

6. „Овластяването“ на детето се пропагандира винаги с идеите за репродуктивно здраве и права на децата, но зад тази терминология се крие поход срещу детската чистота и невинност и опит за демографски контрол в семейните отношения.

 

 

Светият Синод на БПЦ-БП с тревога констатира, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията.

 

 

Поради всичко гореказано и като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му, или основното му преработване, след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра.Становището на относно новоприетия Закон за социалните услуги, може да видите тук - https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=306152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Дневник на чумата

Дневник на чумата

"Трябва да спасяваме в малките промеждутъци, в паузите. Когато дяво...
Зараза по поръчка

Зараза по поръчка

Колкото повече се разпространява заразата от коронавирусната инфекция,...

23 коментар/a

страхотна снимка на 28.11.2019 в 02:23 на 28.11.2019 в 09:23
Изобщо не сте наясно с дълбочината на проблема. Може да има субект откъм дете, но не е възможно да има субект-дете. Кажи-речи е същото и с жените, вчера тука под друго заглавие частично ви се обясни защо.
Helleborus на 28.11.2019 в 15:43
Не става дума за жените и децата, става дума за шепа негодници, които отричат по идеологически причини правилността на йерархичния ред в света, екстремно леви и зарибени с феминизъм и други прогресистки дроги. Такива, за които жената дори само ако готви и шета в дома си е жертва на експлоатация, (без значение дали нейният съпруг не прави пъти повече за нея и дали не дава живота си за нея), за които, ако детето се подчинява на родителите си и ги слуша, то е жертва на експлоатация и домашен тормоз, независимо колко мъдри и грижовни са неговите родители и как го предпазват от беди. Тези хора непрестанно говорят за насилие във всеки аспект на живота, в който хората се грижат един за друг и си помагат и особено там, където я има йерархията на семейството, на старшинството и на мъжкия авторитет. Понеже те не схващат закона, който е вложен в това, че властта се практикува с цел защита, защото по-слабият не може сам да се оправи и силните и слабите съществуват в симбиоза, учейки се на любов, отговорност и един куп много важни за живота неща. Това е лява сектантска идеология и в нея лошите са винаги родителите, съпрузите и патриарсите, т.е. естествените защитници на човечеството. В действителност тези хора изобщо не се гнусят от произвол, ако протича в ОБРАТНАТА посока, ако произвола го вършат децата, жените или бабичките от GREVIO. Затова те не се плашат и от държавен произвол и нерегламентирана намеса в личния живот на хората, от несправедливи закони, от причиняване на скръб и нещастие, ако обектът на тяхната отмъстителност е един от тези нарочените за виновни. Днес чиновниците се държат всъщност доста по-агресивно от онези, които обвиняват в агресия. Малко бащи вече си позволяват да повишат тон или да се наложат грубо над жените и децата си, но бабичките и леличките от социалните и всякакви чиновници и инспектори се държат арогантно и авторитарно, собственически със семействата. Вакуум няма в природата, когато отнемеш един авторитет, той се пренася към друг субект, когато бащата няма право да отсъди кое е добро или не за детето му, тогава някое женище от някоя канцелария придобива това право. Всички хора имаме повече или по-малко ограничени, грешни, субективни схващания, всички. Точно заради това на никой не е дадена власт да си простира субективните схващания извън дома си и децата, които лично е родил и отглежда. Политиката и държавността не правят замесените в нея свръхчовеци, които са винаги прави! Затова те имат ограничени права - само онези, които ние сме им делегирали. Хората никога не са делегирали родителските си права на чиновниците.
страхотна снимка на 28.11.2019 в 02:23 на 28.11.2019 в 17:09
Нема ни едно трансджендър, ни една лезбийка, ни един педераст в добрия смисъл на думата! А я поглеж каква убавинЯ - https://sun6-13.userapi.com/c850736/v850736844/1e09c6/F5UpgYQmg4g.jpg - това е добрата фея в "Пепеляшка", ако някой не е наясно. Па таа са оплаква, че мъжки шовинистични прасета я били ощипали по газО у асансьоро - https://img.etimg.com/thumb/msid-64677118,width-643,imgsize-145220,resizemode-4/tarana-burke.jpg. Я мислим, оти дека у сичките Щати нема толку уиски.
Тия със златните гърнета на главите на 28.11.2019 в 20:30
нямат общо ни с жени, ни с деца. И не са и последна инстанция освен това.
Тия със златните гърнета на главите на 28.11.2019 в 20:30 на 29.11.2019 в 17:47
Нито ти си последната инстанция, соросоид и предател. Ти имаш ли деца, дай ги на нпо-тата тогава и си глей кефа.
тълкувател на 30.11.2019 в 02:29
значи платените тролчета потвърдиха формулата за това каква задача има църквата наша прекрасна- да лови и гони с тамян соросоиди някакви навсякъде. Потвърди се , че за това й плащат да тормози мними врагове на техния комунизъм, да ги анатемосват и бият по главите. Мерси, бе джанъм, вече сами всички бягат от вас и вие изгонихте хората от църквите и това ще продължи, вече поне стотина души се отрекоха заради тези безделни ловци на вещици. Много добре изпълнявате повелите на Господ, като гоните и анатемосвате хората вече повече от три години. Хората ще си намерят храмове , без вас, вие сте негодни за това.
вече поне стотина души се отрекоха заради тези безделни ловци на вещици на 30.11.2019 в 09:59
Душите не се отричат, отричат се робите на плътта. Представилият се като тълкувател пък, изобщо не знае, че има душа, подобно на западащите си ментори.
касйк на 04.12.2019 в 19:58
Удвои тръпката от играта ! Печалбата е на върха на пръстите !Завърти колелото на късмета !https://bit.ly/2PdbSle

Напиши коментар