По данни на Националаната агенция за приходите (НАП) бюджетните приходи, които събира агенцията, са се сринали с 843 млн. лв. от януари до март (в сравнение със същия период на 2009 г.), а безработните са се увеличили със 115 000 души само за първите три месеца на годината. Оборотите на фирмите за първите три месеца на 2010-а също са се сринали. Във финансовият сектор е регисриран спад от 24 процента, в строителството той е 22 процента, 17 процента – в транспорта и логистиката и 15 процента в търговията с недвижими имоти.
Срив в приходите на НАП за първите три месеца на годината

Строителството, бизнесът с недвижими имоти и финансовите услуги са секторите, които са сред най-засегнатите от кризата през миналата година и продължават да страдат от нея и в началото на тази.

Добивната индустрия и търговията са в челната петица на пострадалите бизнеси като печалба, а транспортът и селското стопанство са в топ 5 на спада по оборот.

Добивната промишленост осигурява с 49 процента по-малко приходи в бюджета на годишна база. 37 процента пък е понижението на отчетения данък при финансовите и застрахователните компании, фирмите от търговския сектор и автомобилния пазар и търговията с недвижими имоти. Средно за частния сектор приходите от данък печалба са с 21 процента по-малко.

Още от категорията

1 коментар/a

Екстра! на 23.04.2010 в 18:17
Колкото по-зле, толкова по-добре!

Напиши коментар