Президентът Георги Първанов обяви, че вероятно ще наложи вето върху Закона за развитие на академичния състав, който беше приет преди броени дни от Народното събрание. Първанов съобщи за намерението си след среща с млади учени, на която заяви, че все още не е решил дали това вето да е за цялостния закон и за неговия дух и философия или по думите му, ако се приемат заложените в него принципи, да се направи опит за усъвършенстване на заложените в него текстове.
Вето и върху Закона за развитие на академичния състав?

Първанов уточни, че той самият имал доста бележки и сериозни възражения към текста, който като цяло бил склонен да приеме. 

Според президента Законът за развитие на академичния състав е важен акт за развитието не само за науката, но и за обществото като цяло. По думите му той се приема във време, в което дебатираме в по-малка степен от европейските ни партньори стратегия „Европа 2020”, в която Европа отделя ключово място на науката и образованието като фактор за развитието.

Георги Първанов заяви, че е получил десетки становища, позиции и възражения от Софийския университет, БАН, Съюза на учените в България.

Президентът каза още, че големият въпрос е в това доколко този закон отговаря на очакванията за кариерното развитие на младите учени и научния потенциал изобщо в България. Той посочи, че за него е важно да чуе мнението им.

Законът за развитие на академичния състав беше приет на 15 април. С него се заменя досега съществуващият Закон за научните степени и звания. Новите разпоредби предвиждат академична длъжност в университет да може да се заема само след подписан трудов договор, висшите училища да присъждат научните степени, а Висшата атестационна комисия, която правеше това досега, се закрива.

Още от категорията

Напиши коментар