По Конституция и много международни конвенции държавната машина няма право да се намесва на родителите как си възпитават децата. Това е така за всяко дете, освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”. “Дете в риск” се явява границата, от която нататък държавата има право да да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сигнал (включително анонимен) и преценка на социален работник... Съгласно закона няма дете, което да не може да бъде обвявено за дете в риск.Член 47 от Конституцията на Република България постановява, че “отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители”.

 

За проблемите свързани с новото социално законодателство се изговори много. Поради медийния похлупак интересът е огромен. Фейсбук групата Национална група “Родители обединени за децата” вече надхвърли 204 000 члена. В същото време чуваме изказвания от рода на: “Няма да вземаме масово деца!”, “Какво ще ги правим тези деца, като ги вземем?”. Те силно напомнят за култовата реплика “Истанбулската конвенция не противоречи на Конституцията!”. Както тогава, така и сега, управляващите отказват диалог с хората.

 

Става дума за пари, власт, деца и национална сигурност.

 

В този материал ние ще обърнем внимание на някои ключови концепции на действащото и ново законодателство за закрила на детето. За съжаление няма как да минем без цитирането на текстове от закони. Tе са важни за изясняването на четири ключови понятия - “дете в риск”, “насилие над дете”, “мултидисциплинарен екип” и “частен доставчик на социални услуги”.

 

Конституцията гарантира неприкосновенност, но не и при наличие на “дете в риск”

 

По Конституция и много международни конвенции държавната машина няма право да се намесва на родителите как си възпитават децата. Това е така за всяко дете, освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”. “Дете в риск” се явява границата, от която нататък държавата има право да да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сигнал (включително анонимен) и преценка на социален работник.


Какво според закона е “дете в риск” и “насилие над дете”?

 

От Министерството на труда и социалната политика може би ще посочат, че има ясни критерии кога едно дете попада в тази опасна категория. Ще говорят за деца жертви на тежки престъпления. Но за да сме точни нека видим какво пише в закона:


"Дете в риск" [1] е дете … което е жертва на … насилие, ... или наказание[2] в или извън семейството му;”


Гореописания текст е сам по себе си много широко скроен, но нека видим какво разбира законодателят под термина “насилие на дете”:


"Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, … което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.[3] "Физическо насилие" е ... включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето. "Психическо насилие" са всички действия, …  като подценяване, ..., както и неспособността на родителя ... да осигури подходяща подкрепяща среда.[4]


Всеки, който е възпитавал е запознат, че взаимоотношенията родители - деца не винаги са хармонични. Особено когато детето чуе думата “не”. Дори на неопитни родители става ясно, че съгласно закона НЯМА ДЕТЕ, КОЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО ЗА ДЕТЕ В РИСК. А това автоматично би разрешило на социалния апарат да се задвижи. Ако поиска. Дори по анонимен сигнал. От тук нататък решава социалния работник и впоследствие неговия “мултидисциплинарен екип”. В съда може да се обжалва много по-късно. Това е процедурата и когато става дума за задължителните социални услуги като извеждане на дете от семейството.


НПО-та ще решават съдбата на  “дете в риск”

 

Мултидисциплинарните екипи  (новите тричленки; в сила от 1-1-2020 г.) са комисии, които решават какво да се прави с дадено “дете в риск”. Ето какво пише в последните промени на Закона за закрила на детето и новия Закон за социалните услуги:


Защитата на дете в риск ... се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения от него план за действие. По преценка на водещия на екипа се канят за участие .... и представител на доставчик на социална услуга.[5]


Доставчик на социални услуги? Не са ли това общините? Да, ама не съвсем. Ето какво пише в новия закон за социалните услуги:


Доставчик на социални услуги е лице, което отговаря за предоставянето на социалните услуги. … Предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет, се осигурява от общините чрез … възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на социални услуги [ЧДСУ].[6]


Конфликтът на интереси е очевиден

 

И какво излиза - НПО и частни фирми ще предлагат социални услуги, включително и задължителни. От тях ще печелят милиони. Държавата (т.е. ние ще плащаме). Те (НПО и частни фирми) също така ще решават дали детето има нужда от тези услуги или не. Това не е ли конфликт на интереси?


Националната сигурност е под заплаха

 

Според новите закони НПО и частни фирми ще предлагат социални услуги няма нужда да са регистрирани и лицензирани в България. Т. е. норвежец представител на норвежка фирма ще има право да участва в “мултидисциплинарния екип”, който решава съдбата на българско дете? Какво по-ценно имаме от децата? Ако не можем да ги защитим за какво са ни и Българската армия и службите за сигурност?

 

Заключение

 

И така нека да обобщим. При “добро желание” (разбирай “финансов интерес”) всяко дете може да бъде обявено за “дете в риск”. Дали е заради наказание, дърпане на ухо, пренебрегване или “липса на подкрепяща среда”. От тук нататък решава социалния работник и неговия мултидисциплинарен екип. А в него може да участва и представител на частно НПО, което предлага социални услуги. Включително такива услуги, които ще бъдат наложени на конкретното “дете в риск”.

 

Основни права и свободи гарантирани от Конституцията - потъпкани.

Съдебно решение - в началото на процеса не се изисква.

Правила срещу конфликт на интереси - няма.

Отговорност за неправомерни действия на чиновника - няма.

Отговорност на ЧДСУ - няма.


Има ли все още някой, който да твърди, че всичко със социалното ни законодателство е наред? Че промените влизащи в сила на 1 януари 2020 г. “били само козметични”. Ако има такива би трябвало да ги заподозрем или в наивност или в алчност, породена от 290-те милиона лева предвидени в бюджет 2020 г. [7] за социални услуги.


И остава въпросът за медийното затъмнение. Не е ли съмнително, че популярни телевизионни водещи, министри и представители на НПО повтарят в скъпи телевизионни студия твърдението, че “няма проблем със законите за детето”. В същото време не рискуват да започнат публичен диалог с нарочените от тях “паникьори”.


Не, дами и господа телевизионни водещи. Не ние сме паникьори. Вас ви е страх от темата.


________________
[1] §1, т.11 от допълнителните разпоредби на ЗЗД
[2] Възпитанието на децата е ключов елемент от религиозните доктрини. Така например ортодоксалните евреи се придържат към учението на Стария Завет, в който еднозначно се казва, че “който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство”. Отхвърлянето на наказанието от ЗЗД, по този начин се явява в пряко противоречие със свободата на живот съгласно религиозните убеждения.
[3] §1, т.1-4 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗЗД
[4] Тази дефиниция в България е много опасна. Обрязването като религиозен ритуал съществува при евреи и мюсюлмани. Обрязването причинява болка на детето. Кой гарантира, че това няма да се превърне в основание то да попадне в категорията “дете в риск”? В Западна Европа точно това се случва (https://www.theguardian.com/society/2018/feb/18/iceland-ban-male-circumcision-first-european-country)
[5] Чл. 36д от ЗЗД  (влиза в сила на 1-1-2020)
[6] Чл. 29 до 31 от ЗСУ (влиза в сила на 1-1-2020)
[7] https://business.dir.bg/ikonomika/30-mln-lv-poveche-za-sotsialni-uslugi-prez-2020-g

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

43 коментар/a

Демокрация? на 07.11.2019 в 15:09
"Или вие ни упреквате, че искаме да премахнем експлоатацията на децата от техните родители? Ние признаваме това престъпление. Но вие казвате, че като заменяме домашното възпитание с обществено, ние премахваме най-скъпите за човека отношения. А нима и вашето възпитание не се определя от обществото? Нима то не се определя от обществените отношения, в които вие възпитавате, от пряката или косвена намеса на обществото чрез училището и т.н.? Комунистите не измислят въздействието на обществото върху възпитанието; те само изменят характера на възпитанието, изтръгват го от влиянието на господстващата класа. Буржоазните фрази за семейство и възпитание, за нежни отношения между родители и деца вдъхват толкова повече отвращение, колкото повече се разкъсват всички семейни връзки сред пролетариата вследствие развитието на едрата индустрия, колкото повече децата се превръщат в прости търговски артикули и работни инструменти." © Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Манифест на комунистическата партия. Много поучително четиво. Явно е станало настолна книга за либералите.
Helleborus на 07.11.2019 в 16:32
Това е проблема, че антикомунистите са си баш комунисти, също като Маркс и Енгелс, които вярвали, че държавата ще прекрати "буржоазното" възпитание, тези искат тя да прекрати традиционното възпитание в традиционни ценности. Но болшинството от хората не критикуват държавния монопол, който е комунистическата приумица тук, те критикуват само съдържанието на учебниците. Значи ако променим учебниците, нека пак сме комунисти и държавата да ни води, болшевизмът продължава да живее в идеята за всеобща интеграция и социализация.
Поли Толтоли на 09.11.2019 в 14:49
БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКОТО !!! Преди години е било еничасрството. После беше кражбата на деца срещу откупи. Сега обаче, тази кражба се облича в закон. Да закончето е много гадно. Но тук целите на управляващите България са едни - печалбарство. А целите на външната намеса са други, които нашите печалбари не зацепват. Целта е законово обвързано намаляване на популацията и обезлюдяване. И по този начин придобиване на териториите без каквито и да било военни разходи. Защото няма да има хора които да искат да раждат, да се грижат и на финанала да бъдат психически малтретирани и те и децата им заради нечии финансови интереси. И така популациятА по етсетвен начин ще се заличи. Не само българите, дори и останалите етноси няма да искат да раждат при тези условия. С други думи населението на една дъджава което е нарично народ, и която има собствена територия ще се стопи. И когато на територията няма работоспособно население, държава поради много причини влиза в още по големи дългове от тези коиото има в момента. В един момент става неплатежоспособна и безумно задлъжняла държава и се обявава във фалит, т.е. за продан. Ако няма купувач срещу жълти стотинки - което е в очакванията , то се минава на вариянта на разделяне на тортата на парчета, в съизмеримост процентуално спрямо дълговете. Така външните постигат целите си без война и без да са дали и една стотинка за какъвто и да било разход. Примерно ако сме длъжници на която и да е държава и тя няма съседство с териториите на нашата държавана територия, но на нея и вменяват една голяма част от нашата територия заради дълга към нея.То тази държава получава своя дял и респективно има право да се разпорежда и да прави с този дял каквото си иска и както си иска. В най-добрия случей се отдават дяловете под аренда на наj-добрата оферта , която обикновено идва от съседите. Пропускам възможноста, че и жълтата рас (китайците)могат да предложат някоя и друга стотинка, защото ще имат интереси от територия в Европа. Едно малко уточнение. Тези които се смятат за Богоизбрани и защитени поради това че имат дебели банкови сметки, същщо ще попднат под ударите на този закон, но по друг начин. Явно и те не си дават сметка че могат да бъдат малтретирани заради децата си и то доста. Защото от един беден българин могат да вземат само сърцето му - т.е. детето му. Но от заможните с този закон могат да доят и то здраво. Рушвети, рекет, подкупи и така нататък, докато им станат абонати, както при секюрити. И ежемесечно си плащат вноските. ОЩЕ ВЕДНЪЖ БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКОТО!!!
тяхна позната на 09.11.2019 в 21:24
ама тия двамцата платени комбинатори и манипулатори пак се активизираха. От всичко разбират братоците, бе, само в професията особено едния- никой професионалист и запознат клиент няма да го погледне и потърси. Ама и сайтчето пак го заигра по посока хомосексуализъм и пр. Много им се харесват на собственици и партньрите им тези темички, събри ги по темата май.......Яворчо и пр. близки май ги сърби.....
Пешо от горния етаж на 10.11.2019 в 08:14
За първи път ми стана ясно какво ги притеснява хората. И са прави. Дъщеря ми в Германия много я е страх от социалните.
Благодарност към братя Генчеви! на 10.11.2019 в 14:56
Точно, ясно, аргументирано. Имат право родителите на масови протести.
Да се успокоим за момент и помислим... на 11.11.2019 в 13:40
Ако приемем, че хората, които ни управляват в момента имат интерес да изнасят "жива детска плът", за да печелят от това, и ако приемем, че искат да се задържат дълго във властта, нали някой трябва да работи? За да я има държавата, от която точат ресурси, за да има кой да движи обществено-икономическите сфери и отрасли? Ако тръгнат масово да изнасят деца с конски вагони до Норвегия, ще настане яка демографска катастрофа, не че вече не се е задала на хоризонта. Та, при това положение, кой ще покрива един ден като работна ръка и експертиза всички важни сектори, от които де факто зависи властта? Кой? Циганите? Афганистанците и иракчаните? А тях кой ще ги обучава и квалифицира?!Да не говорим, че отглеждането на едно дете от държавата, ако допуснем, че все пак децата ще се отчуждават от родните им семейства, за да бъдат гледани тук в някакви специални ферми тип нацистките "Лебенсборн", ще излиза безумно солено на бюджета. Много по-скъпо и трудоемко, отколкото отглеждането на децата в родните им семейства. Някак си издишат тука еничарските тези.
до "тяхна позната" на 11.11.2019 в 15:39
само да питам за хирурга или за архитекта говориш? и ако знаеш кой плаща - пиши и аз да се цаня на работа.
Helleborus на 13.11.2019 в 11:28
11.11.2019 в 13:40 Напомняш ми на Цветанка Ризова, „нали няма да товарите децата в камионетки“. Само че тук си нямаме работа с мутри, които просто искат да си вземат нещо безплатно. От мутрите по-малко ме е страх, отколкото от високо образованите напасти със сектантски уклон. Тук си имаме работа с фанатици, които искат да променят матрицата на света, защото са дълбоко озлобени против патриархалния ред. Какво спечели Змията в личен план, когато извади човека от безопасното му място в Едем и го подмами към самоуправство и да посегне към дървото на познанието? Само това, че успя да нападне венеца на творението и да го извади от родния му дом и го изложи на стихиите и проклетиите на поднебесната, където човекът страда, както никога не беше страдал и не допускаше, че е възможно да страда така. В някакъв смисъл змията „спаси“ човека от „домашно насилие“ - какви са тези рамки и ограничения, откъде накъде Отец ще ти казва какво да правиш! След което тя самата го нападаше постоянно. В света има безопасни и твърде опасни места, в които човек може да попадне, когато бунтарският му дух е провокиран да го отведе отвъд рамките, в които сме поставени всички за нашата собствена сигурност и добро. Престъпление е понятието за дом и родители да се обвързва с понятието за насилие, огромно престъпление. Домът е последното убежище на безкористната любов и милосърдието, ако изчезнат оттам, значи са изчезнали от света. Самото разглеждане на семействата като най-вероятното място за тормоз над деца е дяволска работа, особено в контраст с болшевишката държава и нейните структури, която е прекрасна майчица. Децата, на които родителите се занимават с тях, са пъти по-добре от децата, с които родителите им не се занимават, въпреки грешките, взискателността или шамарите. В толкова напрегнати и близки взаимоотношения грешки няма как да няма. Но истинската опасност е навън, в привидната свобода и безгрижие, в илюзорното усещане за щастие, там дебнат същите напасти и проклетии, които могат да причинят истинско страдание на децата, много по-голямо страдание от това, че ще ти забранят да отидеш на купон или да станеш тийн идол в неприлично облекло.
@Умника Хелеборус на 13.11.2019 в 14:21
"Престъпление е понятието за дом и родители да се обвързва с понятието за насилие, огромно престъпление. Домът е последното убежище на безкористната любов и милосърдието, ако изчезнат оттам, значи са изчезнали от света." - обясни го това на 18-годишното момиче от Варна, което наскоро беше изнасилено от баща си и в резултат от това направи опит за самоубийство.
До Helleborus на 13.11.2019 в 11:28 на 13.11.2019 в 16:13
"Самото разглеждане на семействата като най-вероятното място за тормоз над деца е дяволска работа" https://nova.bg/news/view/2019/10/16/265665/%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE/ Пич, определено трябва да се прегледаш...
Коментиралия на 11.11.2019 в 13:40 до Helleborus на 13.11.2019 в 16:45
Горният линк беше от мене. Драги, никой не обвързва понятието за дом с понятието за насилие по принцип. Никой не иска да изкара всички родители насилници. Къде точно го видя това в закона за закрила на детето? По твоята логика, законът ще изкарва всички родители насилници, за да им се вземат децата и продават наляво и надясно. Даваш ли си сметка колко е абсурдно това като теза? Да, в сегашният вид законът определено не изяснява добре какво е точно "риск", със сигурност има какво да се преработва, и според мен това трябва да е целта на актуалните граждански усилия. Но предназначението на един закон не може да бъде предварителното стигматизиране на цяла категория хора (родителите) по презумпция. Това, освен всичко друго, противоречи на всякаква правна логика. Все едно в Наказателния кодекс всички да са считани за престъпници поради характерния си стил на ежедневно поведение. Религиозните постулати, на които се позоваваш, определено поставят важни етични въпроси, но когато се прилагат абстрактно и вън от тукашната реалност с нейните проблеми, започват да звучат гротескно-назидателно.
Helleborus на 29.11.2019 в 13:47
Случаят, който цитирате, не е основния обект на всички тези закони и конвенции, които ние коментираме. Става дума за престъпление, което е считано за престъпление още от времето на Адам и Ева. Светът винаги е наказвал изнасилвачите, включително с пребиване с камъни, те никога не са били щадени колкото днес. Днес повечето се измъкват с тезата, че жената им правела намеци и било доброволно. А съвременната мрежа е пълна с детско порно, (включително родител дете), социалните предполагат, че детето е дало съгласие ли? Точно модерните времена са сцена на необуздана сексуалност и много нищожна част от това попада под ударите на закона. Само че кражба, блудство, сексуално насилие и убийство са престъпления по всеки закон откакто свят светува и никой от нас не е против това да остане така! Подобни случаи нямат нужда от стратегии за децата, за да бъде онзи размазан като муха. Но ето друг пример, във Великобритания се отнема българско дете, което още не се е родило (майката е бременна), защото се предполага, че е ударила шамар на бащата и от време на време пие. Затова социалните са решили, че двамата не са добри родители. Води се дело, в което бащата на няколко пъти застава срещу адвокатите си, които НЕ желаят да изложат неговата молба (зарибени от същата идеология) и в крайна сметка съдът го оставя без адвокати, уж по негова вина. А бащата иска правата над детето си, с обещанието да се разведе с майката. Вие ми кажете каква работа имат социалните и съда да определят съдбата на неродени деца, при това с баща, срещу когото няма никакво обвинение? На това дете или на предното никога не е посягано, не са останали гладни и жадни, социалните преценяват, че БРАКЪТ на родителите е в криза (като повечето). Терминът домашно насилие е създаден, за да внушава именно насилие от майката и бащата, като се разширява перманентно с всяко следващо поколение обхвата и тълкуването на това понятие. Нарушен е най-важния природен закон, че, ако родителите не са добри, това не прави държавата родител, правата над детето остават вътре в рода и близкия кръг. Както се случва и в природата, стадото отглежда малкото. Ще ви дам пример с наследството, защото днешните хора само от пари разбират. Когато един човек почине, имуществото му държавно ли става? Не, има дълъг списък от наследници по всякаква линия. Същото е и с детето, то принадлежи на своя род, защото те са от една кръв, имат една и съща родова памет и духовност. Трябва едно дете да е напълно отхвърлено от всички свои близки, за да стане грижа на държавата. Ето тази граница е прекрачена, не е толкова лесно да се придобият родителски права и права над човешки същества, за които си никой. А ние имаме цяла армия социални и НПО, които със самочувствие решават съдби.

Напиши коментар